Als uitvoerder houd je het dagelijkse toezicht bij het ombouwen van kantoorcomplexen naar woningen. Je controleert of er volgens de bouwvoorschriften in het bestek gewerkt wordt en of alle werkzaamheden volgens planning verlopen.

Je takenpakket zal er in grote lijnen als volgt uitzien:
• Controleren van werktekeningen aan de hand van het bestek en bestektekeningen.
• Bijhouden van de gehele bouwadministratie, tijdschema’s en alles wat op er op
bouwvergaderingen is besproken.
• Inspecteren van de kwaliteit van het afgeleverde werk.
• Controleren of iedereen de aangegeven materialen gebruikt en de
veiligheidsvoorschriften naleeft.
• Signaleren van afwijkingen en meer- en minderwerken;
• Aannemer of uitvoerder adviseren over technische zaken
• Maken van weekrapporten over de voortgang van het werk, bijhouden van een
tekeningenregister
• Informeren van de directievoerder over de vorderingen van het project.
• Verzorgen van de eindoplevering.

Welke competenties moet je in huis hebben?
• Samenwerken. Je hebt veelvuldig overleg met verschillende partijen, zoals uitvoerders,
bouwkundig personeel en directeur.
• Accuratesse. Goedkeuring van onvoldoende werk kan gevaarlijke situaties opleveren voor
gebruikers en kan leiden tot extra kosten voor onderhoud. Om dit te voorkomen, moet je
oog hebben voor details en kritisch durven zijn. Ook moet je goed zelfstandig kunnen
werken.
• Communiceren. Wanneer de kwaliteit van het werk te wensen overlaat of werkzaamheden
niet volgens plan verlopen, moet je in staat zijn de directeur hierop aan te spreken.
• Probleemoplossend vermogen. Soms gaan werkzaamheden niet volgens planning, door
slechte weersomstandigheden bijvoorbeeld. Je moet dan kunnen ingrijpen en samen met de
aannemer zoeken naar een oplossing. Tact en goed met mensen kunnen omgaan zijn daarbij
belangrijke eigenschappen.

Een hbo- of wo-opleiding Bouwkunde of Civiele Techniek is ook een goede basis voor dit beroep.

Ken of ben je zo iemand?
Mail me dan je CV op gabriella@pzpartners.nl