Werkwijze

De Opdracht
Uw opdracht wordt aangenomen op basis van “no cure no pay” tenzij anders is overeengekomen. Na inventarisatie van uw opdracht start de search procedure. In eerste instantie maken wij gebruik van ons opgebouwde netwerk en plaatsen de vacature, uiteraard anoniem, op de diverse jobboards, vacaturesites en onze eigen website. Een of meerdere kandidaten worden voorgesteld, inclusief de uitkomsten van de PPA. (Persoonlijkheids Profiel Analyse) en ons beeldverslag.

De Gesprekken
Als u een keuze heeft gemaakt uit de aangeboden kandidaten volgen de eerste afspraken. Omdat wij de CV’s integraal aanbieden staat het u vrij om zelf de gesprekken in te plannen. Uiteraard willen wij het ook graag voor u regelen. U bepaalt zelf of en zo ja welke kandidaten voor een volgend gesprek uitgenodigd worden.

De Facturatie
Bij een geslaagde match hoort een factuur. U heeft bij de PZpartners de keuze tussen PZgarant en PZlease.

PZgarant: De fee bedraagt 20% van het brutojaarsalaris, inclusief vakantiegeld. 50% betaalt u per aanvang dienstverband en 50% na be-eindiging proeftijd

PZlease: De fee bedraagt 25% van het brutojaarsalaris, inclusief vakantiegeld. Per maand betaalt u 1/12e van de fee. Indien de kandidaat binnen de afgesproken tijd opstapt, dan stopt ook de facturatie. Gedeelde smart is zo halve smart! (zie ook PZlease)

PZlease

Het unieke Leaseconcept

PZpartners biedt u een unieke mogelijkheid om het financieel risico bij ongewenst (of soms gewenst) verloop geheel over te nemen.

Zo veilig bent u nog nooit aan personeel gekomen!

Vanaf de startdatum van de kandidaat wordt 1/12e van de factuur per maand in rekening gebracht. Indien de overeenkomst met de kandidaat door welke oorzaak dan ook beëindigd wordt dan stopt ook de facturatie na de maand waarin de activiteiten beëindigd zijn. Ook bij ziekte zullen wij 2 maanden na de eerste ziekmelding de facturatie stoppen. Om het volledig overgenomen risico gedeeltelijk te compenseren zal de in rekening te brengen fee 18% van het jaarsalaris bedragen.

Enkele voordelen om te leasen:

U spreidt het financiële risico
U spreidt uw betaling
Uw vestiging wordt niet in een keer belast
Pzpartners deelt uw financiele risico
Geen discussie over de redenen van beëindiging
De belangrijkste voorwaarde waaraan u dient te voldoen is dat de maandelijkse factuur binnen 10 dagen betaald moet zijn.

PZppa

De PPA (Persoonlijk Profiel Analyse) is een schriftelijke en heldere rapportage betreffende het werkgedrag en de persoonlijkheid van uw sollicitant of werknemer.
Het is een krachtig instrument om op een snelle, betrouwbare en objectieve wijze het gedrag in de werksituatie in te schatten en kernkwaliteiten in kaart te brengen.

Een (online)PPA assessment biedt een verbluffend goed inzicht in :

Sterke- en zwakke punten, kortom de kernkwaliteiten
Karaktereigenschappen en gedrag op de werkvloer
De motivatie
Communicatieve en sociale vaardigheden
Voor welke functies is uw werknemer het meest geschikt?
Laat u verrassen door de voorspellende waarde van PZppa!

PZinterim

PZpartners biedt u naast personele bemiddeling ook de mogelijkheid om “tijdelijke” ondersteuning in te huren.

Denkt u bijvoorbeeld aan;

Ondersteuning Telefonische Acquisitie
Ondersteuning Recruitment, CV lezen en uitnodigen
Ondersteuning financiële administratie; opzetten, consolideren en opstellen jaarrekeningen
Ondersteuning d.m.v. Coaching en Training on the job
Ondersteuning bezoeken aan prospects en klanten
Uitvoering marktonderzoek en rapportage

Uw voordelen;

Geen onderbezette vestigingen
Binnen een maand zichtbaar resultaat
Inhuur minimaal 1 dag per week
Directie ontvangt wekelijks voortgangsrapportage
Meer Sales output is meer naamsbekendheid

Meer rendement uit het verkoopgesprek
Wij bieden u een exclusieve training Telefonische Acquisitie aan bij u op locatie voor slechts € 500,00 ex BTW en reiskosten.
Ook is individuele begeleiding, bijvoorbeeld het overwinnen van telefoonangst mogelijk in slechts twee dagdelen, inclusief koffie, lunch en materialen.

Bel Gabriella op 06-21883898 voor onze offerte en laat u verrassen onze flexibiliteit en ondernemerschap!